Invitatii de Participare 2021

30.09.2021

"INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 10285/30.09.2021 pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de executie lucrari:

„Lucrări de reparații accese blocuri și trotuare , etapa II” în Orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin

 

  1. Cod CPV: 45233253-7- Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor (Rev.2)

 

III. Valoarea estimata430.000,00 lei fara TVA

  1. Documentatie de atribuire:

- INVITATIE PARTICIPARE  Nr.  10285/30.09.2021

- Caiet de sarcini

– Formulare


– Model Contract de lucrari

  1. Termen limita de depunere oferte: 06.10. 2021 ora 12:00

- in format pdf pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.In atentia Compartimentului Achizitii publice

 sau

- la Sediul Primariei Orasului Otelu Rosu – Comp. Registratura, str. Rozelor, Nr.2, Loc. Otelu Rosu, jud. Caras-Severin"

 

13.09.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 9505/13.09.2021

 pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de furnizare produse:

"Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea 'înscrierii in cartea funciara a imobilelor din intravilanul şi extravilanul U.A.T.Orasul Otelu Rosu”

  1. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
  2. valoarea totala estimata a produselor este de de  121.422,00 lei fara TVA -  pentru 826 de imobiele, la care se adaugă TVA - doar dacă prestatorul este plătitor de TVA )
  3. Documentatie de atribuire:

 

INVITATIE PARTICIPARE  Nr.  9505/13.09.2021

- Caiet de sarcini

Formulare
MODEL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA finantare VII 2021

  1. Termen limita de depunere oferte: 16.09.2021 ora 12:00 pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.In atentia Compartimentului Achizitii publice a Autoritatii contractante.
 
11.08.2021
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 8511/11.08.2021

 pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de executie lucrari:

„Amenajare insule centrale aferente sensurilor giratorii din zona agrement Gura Jgheabului si strada Ecaterina Teodoroiu” in orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin

 II. Cod CPV: 45233222-1 – Lucrări de pavare şi de asfaltare (Rev.2)

 III. Valoarea estimata: 95.000,00 lei fara TVA

IV. Documentatie de atribuire:
 
 
 
 
Model Contract de lucrari
 
V. Termen limita de depunere oferte: 17.08.2021 ora 12:00

- in format pdf pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – In atentia Compartimentului Achizitii publice
 sau
- la Sediul Primariei Orasului Otelu Rosu – Comp. Registratura, str. Rozelor, Nr.2, Loc. Otelu Rosu, jud. Caras-Severin,


 18.06.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 6834/18.06.2021
 pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de furnizare produse:

„Achiziţia publică de furnizare de produse  pentru „ Extinderea Sistemului de supraveghere videope strazile urbane ale  Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin,,

 II. Cod CPV: 32323500-8 – Sisteme de supraveghere video(Rev.2).

III. Valoarea totala estimata a produselor este de de  131,859.92   lei fara TVA, distribuita astfel:

a)Valoare estimata pentru echipmente si accesorii: 104,650.73lei fara TVA;

b) Valoare estimata pentru Manopera instalare si intocmire proiect: 27,209.19 lei fara TVA;

c) Valoare estimata pentru plata in 36 de rate egale: 3,662.78 lei fara TVA;

IV. Documentatie de atribuire:

- INVITATIE PARTICIPARE Nr. 6834/18.06.202

- Caiet de sarcini

 
 
Model Contract de lucrari
 
V. Termen limita de depunere oferte: 23.06.2021 ora 14:00 pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – In atentia Compartimentului Achizitii publice a Autoritatii contractante.