Comunicari Rezultat Proceduri Achizitii

Contr. intretinere str Garii-tronson I

4Data: 12.04.2018
– Invitatie de participare Nr. 4327/04.04.2018
– COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA
de evaluare a ofertelor si de atribuire a contractului de lucrari:
” Lucrari de intretinere str. Garii – Sector I si lucrari de intretinere Parcari str. Revolutiei”, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin „