Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 9505/13.09.2021 pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de furnizare produse Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciara a imobilelor din intravilanul şi extravilanul U.A.T.Orasul Otelu Rosu

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 9505/13.09.2021 pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de furnizare produse:

„Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea ‘înscrierii in cartea funciara a imobilelor din intravilanul şi extravilanul U.A.T.Orasul Otelu Rosu”

Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
valoarea totala estimata a produselor este de de 121.422,00 lei fara TVA – pentru 826 de imobiele, la care se adaugă TVA – doar dacă prestatorul este plătitor de TVA )
Documentatie de atribuire:

– INVITATIE PARTICIPARE Nr. 9505/13.09.2021

– Caiet de sarcini

– Formulare
MODEL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA finantare VII 2021

Termen limita de depunere oferte: 16.09.2021 ora 12:00 pe adresa de e-mail primaria_otelurosu@yahoo.com – In atentia Compartimentului Achizitii publice a Autoritatii contractante.

Documente

Ultima actualizare: 16:30 | 22.04.2024

Sari la conținut