Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 6834/18.06.2021 pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de furnizare produse: „Achiziţia publică de furnizare de produse pentru „Extinderea Sistemului de supraveghere videope strazile urbane ale Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin,,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 6834/18.06.2021 pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de furnizare produse:

„Achiziţia publică de furnizare de produse pentru „ Extinderea Sistemului de supraveghere videope strazile urbane ale Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin,,

II. Cod CPV: 32323500-8 – Sisteme de supraveghere video(Rev.2).

III. Valoarea totala estimata a produselor este de de 131,859.92 lei fara TVA, distribuita astfel:

a)Valoare estimata pentru echipmente si accesorii: 104,650.73lei fara TVA;

b) Valoare estimata pentru Manopera instalare si intocmire proiect: 27,209.19 lei fara TVA;

c) Valoare estimata pentru plata in 36 de rate egale: 3,662.78 lei fara TVA;

IV. Documentatie de atribuire:

– INVITATIE PARTICIPARE Nr. 6834/18.06.202

– Caiet de sarcini

– Formular Propunere tehnica

– FORMULARE – Anunt invitatie participare Nr.

– Model Contract de lucrari

V. Termen limita de depunere oferte: 23.06.2021 ora 14:00 pe adresa de e-mail primaria_otelurosu@yahoo.com – In atentia Compartimentului Achizitii publice a Autoritatii contractante.

VI. Solicitari Clarificari – Raspunsuri

Documente

Ultima actualizare: 14:01 | 20.05.2024

Sari la conținut