Anunt privind decizia etapei de incardrare

Posted on

orasul Otelu Rosu, titular a proiectului ” AMENAJARE PLATFORME
CoLECTARE SELECTIVA,q. drsnURILoR IN 0RASUL OTELU ROSU JUD’
CARAS SE\rERIN “, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre Agentia p”rrt o Protectia Mediului caras severin in cadrul procedurilor de
evaluare u irrrpu”iilui asupra mediului si de evaluare adecvata fara evaluarea
impactului asupra mediuiui,pentru proiectul ” AMENAJARE PLATFORME
coLEcrARE SELECTTvA a ofusrumr,oR rN ORASUL or,Lu Rosu JUD’
CARAS SEYERTN- propus a fii amplasat in orasul Orelu Rosu, domeniul public.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului caras severin, Resita, str’ Petru
Maior, nr.73,in zilelJde Luni-Joi, intre orele 08:00 16.30 si vineri intre orele 08:00-
14:00, si la sediul primariei orasului otelu Rosu in zilele de luni-vineri intre orele
08:00-16:00.
observatiile pdblicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Caras Severin, Resita, str’ Petru Maior’ nt’ 73′

Anunt public etapa incadrare – evaluare impact asupra mediului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *