Negociere Directa fara Publicare Anunt Prealabil

I – Obiectul procedurii:
Achizitia de lucrari pentru obiectivul „Construire grădiniţă cu program normal pentru două grupe preşcolare în oraşul Oţelu Roşu, Judeţul Caras-Severin 
 
II. Documentatia tehnico-financiara de atribuire