Invitatii de Participare

INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de executie lucrari:
„Executare lucrari de reabilitare prin pavare Trotuare si alei pe str. Rozelor, str. Tineretului si str. Rugului” in orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin “
II. Cod CPV: 45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)
III. Valoarea estimata fara TVA: 399.867.92 lei
IV. Documentatie de atribuire:
INVITATIE PARTICIPARE NR. 12.626/.3.10.2019
Documentatie Tehnica si de Executie
Formulare
Model Contract de lucrari

V. Termen limita de depunere oferte: 08.10.2019 ora 13:00 la sediul Primariei Orasului Otelu Rosu/Registratura


INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de executie lucrari:
„Executare lucrari de reabilitare prin pavare Trotuare si alei pe str. Rozelor, str. Tineretului si str. Rugului” in orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin “

II. Cod CPV: 45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

III. Valoarea estimata fara TVA: 399.867.92 lei
IV. Documentatie de atribuire:

– Invitatie de participare Nr. 12108-23.09.2019ĺ
– Documentatie Tehnica si de Executie
Formulare
– Model Contract de lucrari

V. Termen limita de depunere oferte: 27.09.2019 ora 13:00 la sediul Primariei Orasului Otelu Rosu/Registratura

—————————————————————————————————————————————————————————
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de executie lucrari:
„Modernizare si reabilitare Str. Mihai Eminescu, de la intersecţia cu DN 68 pana la intersecţia cu str. Rozelor în oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caras -Severin”
II. Cod CPV: 45233222-1 – Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2),
III. Valoarea estimata fara  TVA: 429.394,29 lei
IV. Documentatie de atribuire:
INVITATIE PARTICIPARE NR. 9244/24.07.2019 
Proiect Tehnic si de Executie 
Formulare
Model Contract de lucrari
V. Termen limita de depunere oferte: 30.07.2019 ora 13:00 la sediul Primariei Orasului Otelu Rosu
—————————————————————————————————————————————————————————
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de executie lucrari:
 „Modernizare si reabilitare Str. Mihai Eminescu, de la intersecţia cu DN 68 pana la intersecţia cu str. Rozelor în oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caras -Severin” 

II. Cod CPV:   45233222-1 – Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), 

III. Valoarea estimata fara TVA: 429.394,29 lei 

IV. Documentatie de atribuire:

—————————————————————————————————————————————————————-
I. INVITAȚIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE 
Nr.7819/24.06.2019:
Platforme supraterane inchise pentru colectare selectiva a deseurilor”  pentru amenajarea a 10 puncte de colectare selectiva a deseurilor, în oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caras -Severin
II. Cod CPV:  44613800-8 Containere pentru deseuri (Rev.2)
III. Documentatie de atribuire:

Formulare

IV.Data limita de depunere oferte: 27.06.2019 ora 12:00.
—————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————-
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la modalitatea  de atribuire prin achiziţie directă a  contractului  pentru  executia de:

“Lucrări de întreţinere căi de acces şi parcări în Piaţa Agroalimentara” în oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caras -Severin

II. Cod CPV:  45233200-1 – Diverse lucrări de imbracare (Rev.2)

III. Valoarea estimate fara TVA:. 176.633,09 lei  

IV. Documentatie de atribuire:

– Invitaţie participare Nr.6737/30.05.2019
– Formulare
– Model Contract de lucrari
——————————————————————————————————————————————————————
I. – INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire prin achiziţie directă a contractului de executiei de lucrari pentru:

Repartii curente la Sala mare de sport” apartinatoare  Stadionului „Vichente Birau”, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

II. Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (rev.2)

III. Valoarea estimate fara TVA:.      205.180,08 lei   RON

IV. Documentatie de atribuire:

————————————————————————————————————–

Anunt de participare Nr. 9773/08.08.2018 pentru atribuirea contractului de executie:

„Lucrari de pavare pe strazile Rozelor, partial str. Garii si partial str. Closca”,

in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

Cod CPV: 45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Valoarea estimate fara TVA: 424.979,01 RON

Documentatie de atribuire:

FORMULARE LUCRARI – Anunt invitatie participare Nr.9773 -08.08.2018

Lucrari de pavare Trotuare – Anunt de participare

Memoriu Tehnic Trotuare Otelu Rosu

Model Contract de lucr-ri

PT Trotuare – Cantitati de lucrari-Strada Rozelor

PT Trotuare -Cantitati de lucrari- Partial strada Closca

PT Trotuare -Cantitati de lucrari- Partial Strada Gariii


Contr. intretinere str Garii-tronson I


Invitatie de participare

Executie lucrari – Nr. 495-20.04.2018

Model Contract de lucr-ri

CAIET DE SARCINI executie lucrari de intretinere

FORMULARE LUCRARI – Anunt invitatie participare Nr.4959 -20.04.2018


Anunt invitatie participare Nr.4327/04.04.2018 pentru executie:_„__L__UCRARI DE INTRETINERE STR. GARII – SECTOR I SI LUCRARI DE INTRETINERE PARCARI STR. REVOLUTIEI”, IN ORASUL OTELU ROSU, JUDETUL CARAS-SEVERIN__ __COD _CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Anunt invitatie participare Nr.432704.04.2018

Caiet de sarcini- Anunt invitatie participare Nr.432704.04.2018 (1)

FORMULARE LUCRARI – Anunt invitatie participare Nr.432704.04.2018

Model Contract de lucr-ri

Parte Desenata -Plan situatie – Anunt invitatie participare Nr.432704.04.2018(2)


Invitatie de participare – Lucr.Invelitoare acoperis Sediu Primarie
Nota constatare tehnica – Invelitoare acoperis Sediu Primarie
Formulare- Lucr.Invelitoare acoperis Sediu Primarie


Anunt invitatie participare 10931/03.10.2017 Lucrari Pavare trotuare


Anunt invitatie participare 10932/03.10.2017- Lucrari de Intretinere prin asfaltare