Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

În localitatea componentă Cireşa există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” construită în anii 1821-1830, cu turn adăugat în 1899, pictatã în 1867 şi repictatã în 1938 de Dumitru Velici din satul Băseşti (azi satul Bâlvăneştii de Jos, com. Bâlvăneşti), jud. Mehedinţi. Picturile au fost spălate în 1965 şi 1997. Biserica a fost lărgită în anii 1995-1997.

Ultima actualizare: 14:15 | 17.06.2024

Sari la conținut